Produktkatalog - Dataprogram

Trollreda resurscenter utvecklar, säljer och ger support på programvaror.

Målgruppen är personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Dessa programvaror säljer vi:

Duschfilmen

Vill du veta mer kontakta Kerstin Åberg, Trollreda AB:

Mobil: 0739-35 02 77

E-post: info@trollreda.se

Hemsida: www.trollreda.se