Vad är Trollreda?

Trollreda är en daglig verksamhet som driver ett kommunalt postorderföretag som säljer enkla hjälpmedel.

Trollreda består idag av 5 handledare och 17 deltagare. Arbetsuppgifterna har anpassats så att alla får en viktig roll i arbetet.

Deltagare tar emot beställningar, hjälper till att packa, skriver fakturaunderlag, håller reda på kundregister, producerar egna hjälpmedel och sköter vår affär som ryms i våra lokaler.